Sylhet Division

Sylhet Division Delivary AreaSylhet District 
Thana:- Goainghat, Bianibazar, Kanaighat, Biswanath, Companiganj, Zakiganj, Jaintapur, Gopalganj, Sylhet sadar

Habigang District 
Thana:- Madhabpur, Nabigang, Ajmirigang, Bahubal, Baniachang, Chunarughat, Lakhi, Habiganj sadar

Moulavibazar District 
Thana:- Rajnagar , Kamalganj, Baralekha, Kulaura, Sreemangal, Sherpur, Moulabhibazar sadar

Sunamganj District 
Thana:- Derai, Sulla, Jagannathpur, Diarabazar, Bishwambarpur, Jamalganj, Darmapasha, Taherpur, Sunamganj sadar, Chhatak